Documentació

Tots els documents de l'APGCC
Documentació de referència sobre perspectiva de gènere
Documentació sobre qüestions de gènere i igualtat. Aquesta documentació està seleccionada i curada per la Comissió de treball de cultura i gènere de l'APGCC
Estudis i informes
Documents
Dones i Cultura 2023
Dones i Cultura 2023 - Departament de Cultura

RC5 La paritat en els llocs de lideratge de la cultura catalana
RC5 La paritat en els llocs de lideratge de la cultura catalana

Informe sobre Dones professionals actives a la indústria cinematogràfica europea
L'Observatori Europeu de l'Audiovisual publica un nou informe sobre les dones professionals a la indústria cinematogràfica europea

Indicadores y Estadísticas Culturales desagregadas por sexo 2021
Indicadores y Estadísticas Culturales desagregadas por sexo. Situación actual y perspectivas de futuro 2021

Aplicación de la Ley de Igualdad en el ámbito de la cultura
Informe sobre la aplicación de la Ley de Igualdad en el ámbito de la cultura en el marco competencial del Ministerio de Cultura y Deporte

Investigació UAB amb perspectiva de gènere 2016
Observatori per la igualtat de la UAB_Investigació amb perspectiva de gènere 2016

Informe - Cultura i feminismes 2019
Mesures per avançar en la introducció de la perspectiva feminista a l’àmbit de la cultura a Barcelona 2019

Gabinet Tècnic – Observatori de Dades Culturals Institut de Cultura de Barcelona_Algunes dades de gènere i cultura 2019-2020
Gabinet Tècnic – Observatori de Dades Culturals Institut de Cultura de Barcelona_Algunes dades de gènere i cultura 2019-2020

Estudi programacio cultural de l'Ajuntament de Barcelona des d'una perspectiva de gènere 2016-2017
Estudi programacio cultural de l'Ajuntament de Barcelona des d'una perspectiva de gènere 2016-2017