Adriana Partal

Àmbit professional: Administració i serveis públics
Adriana
Adriana Partal

Administració i serveis públics

Adriana Partal
Àmbit principal de treball: Administració i serveis públics

Càrrec: Coordinació de projectes