Mireia Argemí Mas

Àmbit professional: Gestió d'equipaments
Mireia
Mireia Argemí Mas

Gestió d'equipaments

Mireia Argemí Mas
Àmbit principal de treball: Gestió d'equipaments

Càrrec: Direcció
Sector: Privat