Mireia Bellavista Mogas

Àmbit professional: Gestió d'equipaments
Mireia
Mireia Bellavista Mogas

Gestió d'equipaments

Mireia Bellavista Mogas
Àmbit principal de treball: Gestió d'equipaments

Càrrec: Direcció
Sector: Tercer sector