Raül Carretero Campderrós

Àmbit professional: Administració i serveis públics
Raül
Raül Carretero Campderrós

Administració i serveis públics

Raül Carretero Campderrós
Àmbit principal de treball: Administració i serveis públics

Càrrec: Tècnic/a superior de cultura
Empresa: Ajuntament
Sector: Públic

Com contactar amb mi