Pere Coma Valls

Àmbit professional: Administració i serveis públics
Pere
Pere Coma Valls

Administració i serveis públics

Pere Coma Valls
Àmbit principal de treball: Administració i serveis públics

Càrrec: Tècnic/a superior de cultura
Sector: Públic