Mariana Grande Abella

Àmbit professional: Consultoria
Mariana
Mariana Grande Abella

Consultoria

Mariana Grande Abella
Àmbit principal de treball: Consultoria

Càrrec: Coordinació de projectes
Sector: Públic

Com contactar amb mi