Glòria Soler Giménez

Àmbit professional: Administració i serveis públics
Glòria
Glòria Soler Giménez

Administració i serveis públics

Glòria Soler Giménez
Àmbit principal de treball: Administració i serveis públics

Càrrec: Tècnic/a mig de cultura
Empresa: Institut de Cultura de Barcelona
Sector: Públic

Connecta't