Cristina Cinelli Pina

Junta Directiva | Vocal
Cristina Cinelli Pina
Cristina Cinelli Pina

Junta Directiva

Diplomada en Ciències Empresarials, Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses, Graduada en Auditoria Censura Jurada de Comptes i Postgraduada en Auditoria Pública per la
Universitat de Barcelona (UB). També, és Graduada en Humanitats i Màster en Gestió Cultural per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 

Membre del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya i del Col·legi d’Economistes de Catalunya, va treballar entre els anys 2000 i 2006 a la firma multinacional PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. Entre els anys 2006 i 2012, va continuar exercint com auditora i també com a assessora fiscal i comptable freelance per a petites i mitjanes empreses. 

A partir del 2013, comença una nova etapa professional dins la gestió comptable, pressupostària i econòmica d’entitats culturals i socials, principalment, de caire no lucratiu i privat. Actualment, està preparant la seva tesi doctoral dins el programa “Societat i Cultura” en l’àmbit “Gestió de la Cultura i el Patrimoni” a la Universitat de Barcelona, sota la direcció de Lluís Bonet i Ramon Castells.