Anna Domínguez

Equip de Gestió | Gerència
Anna Domínguez
Anna Domínguez

Equip de Gestió

Treballa a l'APGCC des del 2016, i és la gerent de l'APGCC. Coordina les línies generals de treball i estratègiques de l'Associació amb la Junta directiva i les comissions de treball.