Objectius

Estatuts, valors i principis de l’APGCC

#SomCultura

L'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (APGCC) es va fundar l'any 1993 amb l'objectiu d'esdevenir el punt de trobada i la plataforma de representació i reflexió dels professionals de la gestió cultural de Catalunya.

Des de llavors s'ha anat consolidant com una organització de referència en el sector cultural i com altaveu dels/les professionals de la gestió cultural a Catalunya.

Actualment està formada per més de 700 professionals procedents de diversos àmbits, com ara les arts escèniques, arts visuals, patrimoni, docència o administracions i serveis públics.

Els nostres objectius són:

  • Millorar la qualitat en l’exercici de la professió.

  • Dinamitzar el mercat laboral dels gestors i gestores culturals.

  • Aconseguir la màxima representativitat de la professió ampliant la quantitat i la pluralitat les persones sòcies.

  • Assolir el reconeixement dels gestors/es culturals amb relació a la seva importància en la realitat cultural.

  • Promoure el debat i la reflexió sobre temes d'interès col·lectiu en el camp de les polítiques i de la gestió cultural a Catalunya.

LA NOSTRA MISSIÓ Representar i Apoderar

La nostra missió és unir, representar i apoderar els professionals de la gestió cultural a Catalunya per donar resposta de forma col·lectiva i en col·laboració amb altres organitzacions a les necessitats i reptes de la professió i de la societat.

Contacta’ns

El punt de trobada de la gestió cultural

Unim el sector, representem a totes les parts i les apoderem.

CREIEM EN
L’impacte positiu de la cultura en la vida
En el dret fonamental dels ciutadans a participar en la vida cultural

L’impacte positiu de la cultura en la vida de les persones, de les comunitats i de la societat. Incrementa la sensació de benestar, ens connecta, ens inspira, ens estimula i ens ajuda a comprendre, debatre i abordar reptes i problemes socials.

El dret fonamental dels ciutadans a participar en la vida cultural. Hi estem compromesos i treballem tant per garantir l’accés als recursos i serveis culturals com per promoure la participació activa dels ciutadans en els projectes culturals.

Valors i compromís

Aquests són els principis que ens ajuden a millorar com a organització al servei dels professionals de la cultura i de la societat

Escolta
Som la veu de les persones sòcies

Treballem per a conèixer les necessitats del sector, i hi donem resposta, a través d’un treball d’aprenentatge col·lectiu

Participació
Apoderem el sector

Activem el potencial del col·lectiu de professionals de la gestió cultural, siguin o no persones sòcies, per sumar i contribuir a assolir objectius comuns per al sector

Col·laboració
Treballem en xarxa

Aprofundim en els temes d’interès comú dels diferents àmbits sectorials, promovem la interacció entre ells, i treballem conjuntament amb altres organitzacions per millorar el sector

Inclusió
Som darrere de cada forma de cultura

Oferim un entorn obert i col·laboratiu que valora i cuida la diversitat de perfils de la gestió cultural, així com el component territorial, per tal de representar tot el sector

Igualtat
Volem tenir les mateixes oportunitats

Ens comprometem amb el desenvolupament professional igualitari, que eviti discriminacions de qualsevol condició, tant en l’àmbit laboral com en l’activitat de l’Associació

Lideratge
Protegim el sector proactivament

Exercim el lideratge i promovem l’activisme que la professió i el sector necessiten, per aprofitar les oportunitats i assolir els reptes, a través de la reflexió conjunta i el suport mutu

Innovació
Promovem la cultura de l’experimentació

Volem posar atenció en les demandes i tendències del sector, amb l’objectiu d’ajustar les estratègies de l’Associació i donar resposta a les necessitats de la professió

Transparència
Valorem la confiança de les persones sòcies

Promovem les bones pràctiques, i contribuïm al debat públic aportant una opinió independent i una mirada plural, deslligada d’interessos gremials i polítics

Democratització
Vetllem per l’accés, diversitat i participació cultural

Treballem per assegurar el gaudi de la cultura en condicions d’igualtat, per garantir que les persones i les comunitats tinguin accés a la cultura i hi puguin participar-hi plenament

ESTATUTS ACTUALS DE L'APGCC

L’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya és una associació professional sense ànim de lucre regida per uns Estatuts que estableixen les finalitats de l’organització així com, en regulen el seu funcionament intern.

Els Estatuts actualment vigents foren aprovats a l’assemblea de 25 de novembre de 2009 després d’una procés de remodelació i reestructuració impulsat per la Junta Directiva a petició de l’assemblea.

Aquests són els estatuts vigents.

Descarrega els Estatuts