Convocatòries | Audiovisual

18-05-2021 fins al 03-06-2021

Subvencions per al desenvolupament de projectes audiovisuals

Termini per sol·licitar l’ajut: del 18 de maig al 3 de juny del 2021
18-05-2021 fins al 03-06-2021
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 18-05-2021
Aquestes subvencions tenen com a objecte donar suport a projectes audiovisuals, ja siguin llargmetratges cinematogràfics de ficció, documentals o d'animació, llargmetratges televisius de ficció, documentals per a televisió, sèries d'animació, sèries televisives de ficció, sèries documentals o websèries de ficció, en la seva fase de desenvolupament.

Als efectes d'aquestes bases, s'entén per fase de desenvolupament totes aquelles activitats prèvies a l'inici del rodatge necessàries per a la realització del projecte audiovisual.
L'objectiu d'aquesta línia de subvencions és reforçar la capacitat del sector per produir obres audiovisuals de qualitat i amb projecció en diversos mercats internacionals. Un altre propòsit és ajudar les empreses de producció audiovisual a aconseguir finançament i projecció per a un projecte determinat.

S'entén per:
- Sèrie d'animació: obra audiovisual d'animació seriada amb una durada global mínima superior als 90 minuts.
- Sèrie televisiva de ficció: obra audiovisual de ficció per a televisió d'un mínim de dos capítols que manté una unitat argumental en si mateixa i amb continuïtat, almenys temàtica, entre els diferents capítols que la integren.
- Sèries web de ficció: col·lecció episòdica original de ficció creada de forma específica per ser distribuïda en línia en format d’episodis. La sèrie web ha de tenir entre 5 i 15 episodis i una durada per capítol entre 5 i 15 minuts.
- Sèries documentals: obra seriada de base documental i de caràcter indagatori que, a través d’un arc argumental que comprèn la totalitat dels episodis, relata una història única. Es permeten seqüències recreades, mitjançant l’ús d’actors, animació o altres recursos expressius, sempre que tinguin la finalitat d’il·lustrar fets reals.
- Els documentals per a televisió han de tenir una durada prevista, com a mínim, de 52 minuts.
- Són subvencionables com a llargmetratges televisius les produccions de ficció que incloguin una part de documental, si aquesta és minoritària.

Queden exclosos d'aquesta subvencions:
- Els projectes el rodatge dels quals s'hagi iniciat en el moment de la presentació de la sol·licitud.
- Els curtmetratges.
- Els programes per a televisió.
- Els reality shows, els talent shows, els documentals de natura i vida animal, els documentals de recreació històrica i les docusèries, perquè no es consideren sèries documentals als efectes d'aquestes bases.

A qui va dirigit

Poden optar a les subvencions les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d’empreses cinematogràfiques i audiovisuals gestionat per l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA) o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment permanent a l’Estat espanyol.
No poden ser destinatàries de les subvencions previstes en aquestes bases les empreses productores audiovisuals la participació en el projecte de les quals sigui financera.

Per a més informació: Aquí

Tags: