Agenda | Gestió cultural

Data de publicació: 07-05-2021

Subvencions per a l'organització d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya

Termini per sol·licitar l’ajut del 6 al 27 de maig
Data de publicació: 07-05-2021
Línia de subvencions per a l'organització de festivals, congressos, fires i altres esdeveniments, presencials o en línia, que es facin a Catalunya i que tinguin com a objecte promoure i difondre projectes de contingut cultural digital que impulsin la innovació de les indústries culturals i creatives.

Queden exclosos:
a) Els esdeveniments que tinguin com a objecte la recerca de finançament o les presentacions comercials.
b) Els esdeveniments consistents exclusivamente en l'atorgament de premis de qualsevol mena.
c) Els esdeveniments consistents exclusivamente en activitats de formació i de caràcter acadèmic.
d) Els festivals, les mostres i els cicles audiovisuals
e) Els esdeveniments consistents exclusivament en exposicions d’arts visuals que utilitzin suports digitals.
f) Els esdeveniments de turisme cultural digital.
g) Els esdeveniments amb un pressupost superior a 420.000 euros.

A qui va dirigit

Poden optar a les subvencions tant les empreses com les entitats privades sense ànim de lucre que duguin a terme les activitats que estableix la base 1 i compleixin els requisits i condicions que estableix la base 3. (de les bases específiques) 

Per a més informació: Aquí

Tags: