Agenda | Arts escèniques

14-09-2021 fins al 28-09-2021

Formació. Posar els públics en el centre d’un espai escènic

Formació online. 14, 21 i 28 de setembre. De 17.30 a 19 h
14-09-2021 fins al 28-09-2021
Localització: Online
Data de publicació: 05-05-2021
La consultoria BISSAP ofereix un curs en líniea per aprofundir en el coneixement sobre els públics i com incideixen en la programació.

Descripció del curs
No és un eslògan. És un canvi de paradigma. Es tracta de partir de les experiències i els valors que els públics busquen, per a dissenyar la programació i tot el sistema organitzatiu. Amb quins objectius? Més eficàcia i eficiència. Major optimització de recursos. Major implicació dels públics en el desenvolupament del projecte escènic. Sabem que no és una tasca fàcil, però estem convençuts que el resultat és millor per a tots, per als públics i l’organització. Si vols explorar els seus beneficis i acceptes el repte que et proposem amb aquest curs, pots inscriure’t en el formulari.

Informació pràctica
Dates: 14, 21 i 28 de setembre. De 17:30 h. a 19:00 h.
Nivell: Iniciació.
Format: en línia
Idioma: Castellà.
Durada: 3 sesions (4,5 hores).
Preu: 18 €

Cadascuna de les sessions tindrà una durada habitual de 90 minuts per a garantir el manteniment d’un nivell òptim d’atenció. L’admissió es farà segons l’ordre d’inscripcions. El nombre màxim de participants és de 20 persones per a facilitar la interacció entre els participants. Les dates indicades en cada curs podran ser modificades de manera excepcional en aquells casos en els quals s’arribi al mínim de participants establert. En aquest cas, es posposarà la seva realització a una data posterior.

Per a més informació i inscripcions: Aquí 

Destinataris
Dirigit a responsables i treballadors d’espais escènics i festivals públics i privats. També a gestors culturals amb interès per l’àmbit d’estudi.

Objetius
Facilitar la competència en planificació del model de gestió d’un espai escènic a partir dels públics objectiu.

Programa
1. Conceptualització.
  • Beneficis potencials. Identificació i anàlisi dels públics objectiu: perfils, necessitats i beneficis buscats.

2.  Dissenyar una Proposta de Valor (PV) per a donar-los resposta.
  • Encaixar les PV de cada perfil en la programació d’un període.
  • Comunicació i gestió relacional de la PV.
  • Posada en comú de les oportunitats i dificultats d’aplicació en cada context.
  • Fonts d’informació.
3. Anàlisi de cas: Teatre Kursaal de Manresa. Eentrevista a Joan Morros, Coordinador de l’associació El Galliner.

Professorat
Jaume Colomer
Consultor especialitzat en anàlisi i planificació de sistemes culturals i en desenvolupament de públics i comunitats culturals.
Fundador i director de Bissap. Docent en diversos masters i postgraus en gestió cultural de la Universitat de Barcelona i d’altres universitats.
Ha estat Director de serveis d’Educació, Cultura i Cooperació de l’Ajuntament de Sabadell, comissari de Mercartes i Escenium, gerent de l’empresa Tres per 3 dedicada a la producció i exhibició teatral, i ha tingut diferents responsabilitats a les àrees de Joventut, Serveis Socials i Esports de l’Ajuntament de Barcelona.
Ha publicat diversos llibres i articles sobre cultura, arts escèniques i educació.

Joan Morros Torné
Catedràtic d’Animació sociocultural. Llicenciat en Psicologia i en Pedagogia per la  Universitat de Barcelona. Ha estat co-fundador de diferents entitats culturals a Manresa: Rialles, col·lectiu Tabola, associació cultural Bloc i associació cultural El Galliner.
El Galliner va ser l’entitat que va impulsar la recuperació del teatre Kursaal l’any 1995 i que va aconseguir aquest objectiu l’any 2007, fruit d’un procés de participación ciutadana.
Des de fa 25 anys és el coordinador d’aquesta entitat responsable de la programació municipal estable de teatre i música a Manresa.

Tags: