Convocatòries | Arts visuals

13-04-2021 fins al 03-05-2021

Subvencions per a projectes artístics de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals

Termini per sol·licitar l’ajut: del 13 d'abril al 3 de maig
13-04-2021 fins al 03-05-2021
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 16-04-2021
Són subvencions per promoure projectes professionals de formació, producció, exhibició i difusió vinculats a l’àmbit de les arts visuals, així com projectes interdisciplinaris o de noves tendències que tinguin com a base les arts visuals. 

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

a) Suport a l'organització d'un programa d'activitats de formació per a professionals i a l'organització d'activitats de dinamització i d'iniciació a les arts visuals.
b) Suport a l'organització d'activitats professionals en format d'exposició, mostra, festival o similar.
c) Suport a projectes de comunicació, arxius i plataformes digitals dedicats a la preservació, la documentació, la catalogació i la difusió.

A qui va dirigit?

  • A empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de les arts visuals amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu.
  • A entitats privades sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de les arts visuals.
  • A agrupacions sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen dels apartats anteriors i les bases.
Per a més informació: Aquí

Tags: