Agenda | Gestió cultural

13-04-2021 fins al 15-04-2021

El treball col·laboratiu en xarxa

Formació online
13-04-2021 fins al 15-04-2021
Localització: Online
Data de publicació: 09-04-2021
El treball col·laboratiu en xarxa s'ha convertit en un imperatiu, i hi ha molts enfocaments i perspectives per abordar-la. Aquest curs introdueix principis i pràctiques natives digitals de la cultura d'Internet, i això vol dir que són robustes, pragmàtiques, i molt cost-efectives. En aquest curs no s’aborden les últimes tendències tecnològiques, o els últims models de servei o de negoci: es tracta d'aprendre com estar al dia i com aprofitar aquests canvis de forma constant.

Treballar col·laborativament en xarxa amb pràctiques natives digitals ha mostrat ser molt efectiu a l'hora de resoldre aspectes de flux òptim de la informació i el coneixement, el treball col·laboratiu entre persones i equips distribuïts, el reforç de la reputació digital de l'equip i de l'organització, i el lideratge relacional en xarxes i ecosistemes.

Objectius generals:
  • Identificar iniciatives, projectes i la conformació orgànica d'equips de treball col·laboratius
  • Desenvolupar capacitats d'articulació digital de persones
  • Comunicar i documentar processos de treball digital deslocalitzat i en treball de xarxa col·laborativa
Estructura:
  • Introducció a la pràctica organitzacional en la societat-xarxa
  • El flux òptim d'informació i coneixement a la xarxa
  • Per què treballar en xarxa: el valor que generem i aportem a la xarxa. El valor que ens aporta la xarxa. 
  • Mirant l’ecosistema: la política d'aliances pel treball en xarxa.
  • Estratègia de comunicació
  • Exercici pràctic: iniciar un projecte en xarxa 
  • El cercle de l’apropiació. El ritme de treball en “beta” (Com planifiquem el treball?)

Metodologia:
Aquest taller es basa en l'aproximació "aprendre fent". Anirem introduint conceptes teòrics, per anar-los aplicant sobre la marxa al disseny de la nostra realitat.

Aquest taller requereix que el participant disposi d'ordinador personal o tauleta, a més de per connectar-se a la sessió, per anar experimentant i aplicant els coneixements del taller. No es requereix cap coneixement informàtic previ més enllà del nivell d'usuari comú.

Tags: