Convocatòries | Museus i patrimoni

16-03-2021 fins al 12-04-2021

Subvencions de cultura popular i tradicional: Espectacles i exposicions / Llibres i fonogrames / Patrimoni etnològic

Sol·licituds del 16 de març al 12 d'abril de 2021 (ambdós inclosos)
16-03-2021 fins al 12-04-2021
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 16-03-2021
Subvencions per a la producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional
L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport a la producció de nous espectacles d’arrel tradicional i a l’organització d’exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana. La tipologia de les activitats objecte de subvenció són les següents:
  • La producció d’espectacles inèdits d’arrel tradicional.
  • La producció d’exposicions, físiques o de caràcter virtual, de temàtica vinculada o relacionada amb els diferents aspectes de la cultura popular i tradicional catalana.

A qui va dirigit?
  • A les corporacions locals o ens que en depenen.
  • A les fundacions i les associacions amb domicili social a Catalunya.
  • A les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques amb domicili a un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu.
  • Les comunitats de béns, amb domicili social a Catalunya.
No poden optar a aquestes subvencions les federacions d'entitats.

Termini de presentació de sol·licituds: del 16 de març al 12 d'abril de 2021 (ambdós inclosos). 


Subvencions per a la producció i l’edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional
Són subvencions per donar suport a la producció i l’edició de llibres en llengua catalana o aranesa i de fonogrames, relacionats amb la difusió de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa o del patrimoni etnològic de Catalunya.

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:
a) Producció i edició de llibres en llengua catalana o aranesa.
b) Producció i edició de fonogrames, en suport físic -paper o disc compacte (CD)— o en format digital.

A qui va dirigit?
  • A les fundacions i les associacions, amb domicili social a Catalunya.
  • A les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu.
No poden optar a aquestes subvencions les federacions d’entitats.
Termini de presentació de sol·licituds: del 16 de març al 12 d'abril de 2021 (ambdós inclosos).
Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut


Subvencions per a activitats que fomentin la recerca, conservació i difusió del patrimoni etnològic de Catalunya

Són subvencions per contribuir al finançament d’activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.

Tipologia d'activitats subvencionables
a) Les activitats d’identificació, captació, assessorament i coordinació d’iniciatives i projectes d’interès etnològic, tant en l’àmbit territorial català com en l’àmbit temàtic específic de l’entitat.
b) Les activitats que estimulen i potencien la recerca etnològica a Catalunya o dins l’àmbit temàtic específic de l’entitat.
c) Les activitats i projectes que fomentin el treball en xarxa comú.
d) Les activitats de difusió del patrimoni etnològic.

A qui va dirigit?
  •  A ajuntaments de Catalunya i ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis.
  •  A entitats privades sense finalitat de lucre amb domicili social a Catalunya.
Per poder optar a aquestes subvencions les entitats han de tenir la condició de membres de la xarxa territorial de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial.
No es poden presentar en aquesta línia de subvenció les federacions d'entitats.

Termini de presentació de sol·licituds: del 16 de març al 12 d'abril de 2021 (ambdós inclosos).

Tags: