Convocatòries | Gestió cultural

16-02-2021 fins al 07-10-2021

Aportacions reintegrables a projectes culturals

Del 16 de febrer al 7 d'octubre del 2021
16-02-2021 fins al 07-10-2021
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 16-02-2021
Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de "cofinançament" que permeten a l'empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.

L'objecte d'aquestes bases és la concessió d'ajuts a projectes culturals dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals i del món editorial, discogràfic i musical que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins l'activitat de l'empresa i adreçats a la producció, distribució, comercialització o explotació de béns de consum cultural.

En l'àmbit editorial, només es poden sol·licitar ajuts a projectes editorials singulars. Als efectes d'aquestes bases, es consideren projectes editorials singulars les obres de luxe, de bibliòfil, les que tinguin l'edició limitada i numerada, així com les col·leccions que es comercialitzin de manera unitària i les col·leccions que es comercialitzin de manera periòdica, de manera que constitueixin un únic projecte amb distribució limitada en l'extensió i en el temps. En tots els casos, el títol individual o el conjunt de la col·lecció han de tenir un preu de venda al públic igual o superior a 100 euros.

En el cas de projectes de l'àmbit de les arts escèniques (teatre, circ i dansa), del món editorial i del discogràfic o de producció musical, només es poden sol·licitar ajuts a la producció.

En l'àmbit musical, en el cas de projectes de festivals, cicles o concerts individuals, es poden sol·licitar ajuts a la producció i a l'explotació.

Queden exclosos els projectes que tinguin per objecte l'adquisició, la construcció, la rehabilitació o la millora de béns inventariables.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 16 de febrer al 7 d'octubre del 2021, tots dos inclosos. Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria.

A qui va dirigit
  • A persones físiques o jurídiques que tinguin com a objecte les activitats de producció, distribució, comercialització de béns de consum cultural.
  • També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen en unions temporals d’empreses (UTE).
  • No són destinatàries de les aportacions reintegrables ni de les subvencions que regulen aquestes bases les  associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, les agrupacions d'interès econòmic, ni tampoc les administracions públiques i els ens que en depenen.

Tags: