Agenda | Museus i patrimoni

25-03-2021 fins al 26-02-2021

I Congrés Internacional de Museus i Estratègies Digitals (CIMED)

El Congrés se celebrarà els propers 25 i 26 de març
25-03-2021 fins al 26-02-2021
Localització: Online
Data de publicació: 07-02-2021
El I Congrés Internacional de Museus i Estratègies Digitals neix de la necessitat imperiosa de dissenyar i integrar noves estratègies de comunicació entre els nostres museus i institucions culturals, així com entre aquestes i els públics, en una emergència que s'ha aguditzat després de la crisi generada per la COVID-19.
 
Durant els últims deu anys hem assistit a un desenvolupament creixent de l'ús de les TIC en el context museístic. L'acceleració a la qual s'ha vist sotmès el procés ha posat en evidència que existeixen importants mancances tècniques, formatives i d'inserció en la digitalització de el sector cultural.
 
El I Congrés Cimed aspira a convertir-se en un espai d'intercanvi i discussió a l'avantguarda sobre els avantatges i dificultats de les tecnologies digitals en els museus. D'una banda, com una estratègia per assolir i fidelitzar audiències. De l'altra, com una manera de treballar i establir relacions i formes de col·laboració noves entre les pròpies institucions i museus.
 
El I Congrés organitzat des de la Xarxa de Museus i Estratègies Digitals Remed vol establir un diàleg acadèmic i professional fluid que es prolongui en el temps, i que ens permeti conèixer les tendències i les millors pràctiques de planificació estratègica digital dels museus durant els pròxims anys .
 
L'objectiu és que el congrés serveixi de referència i guia a tots aquells professionals de sector que assisteixin a la seva celebració o que accedeixin posteriorment a tota la documentació relativa a l'esdeveniment, que estarà accessible a través de les Actes de l'congrés, publicades en obert i indexades , i en format vídeo, amb el resum d'algunes de les ponències.
 
És urgent reaccionar, idear i dissenyar plans a curt, mitjà i llarg termini, que permetin afrontar un futur incert amb certes garanties de funcionament i eficàcia, ja que, en el context actual, les estratègies digitals seran clau per a la pròpia supervivència de les institucions i perquè mantinguin la seva rellevància. Aquest és el paper que vol exercir el I Congrés Internacional de Museus i Estratègies Digitals - Cimed. Es tracta d'implantar solucions tecnològiques a nivell formatiu perquè el personal dels museus adquireixi competències digitals, i compti amb repositoris de continguts reutilitzables o fins i tot una visió estratègica per part de la Direcció.
 

Tags: