Actualitat | Gestió cultural

Data de publicació: 08-02-2021

Programa AC/E per a la Internacionalització de la Cultura Espanyola (PICE)

Consulta les novetats del programa 2021
Data de publicació: 08-02-2021
El Programa AC/E per a la Internacionalització de la Cultura Espanyola (PICE) impulsa i facilita la presència exterior del sector creatiu i cultural de l'Estat Espanyol.

Aquest programa dona prioritat a les propostes emergents del sector creatiu, que necessiten una projecció exterior i reflexen la pluralitat de la cultura actual.

El PICE s'articula a través de dues línies de suport, les ajudes a VISITANTS i a la MOBILITAT. Ambdues es concedeixen en règim de co-finançament amb les entitats beneficiàries i la seva convocatòria és oberta i continua, amb resolucions trimestrals.

Ajudes a VISITANTS. Permeten que als agents i programadors d'entitats culturals estrangeres de referència, tant públique com privades, viatgin i/o  participin de forma online en esdeveniments a l'Estat Espanyol i puguin conèixer l'oferta creativa i incorporar-la als seus programes.
Ajudes a la MOBILITAT. Tene el propòsit de que les enitats culturals estrangeres comptin amb artistes, professionals i creadors/es de l'Estat Espanyol al seu programa. Per a fer-ho, les ajudes ofereixen un incentiu econòmic. Les ajudes es poden demanar només per entitats i institucions culturals estrangeres. 


Tags: