Convocatòries | Gestió cultural

Data de publicació: 27-11-2020

Ajut extraordinari per a professionals de la cultura

Es pot sol·licitar fins al 4 de desembre
Data de publicació: 27-11-2020
Els professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i d'altres activitats culturals -siguin artístiques, tècniques o de docència- poden demanar l'ajut per pal·liar la delicada situació econòmica del col·lectiu arran de la pandèmia. El termini per sol·licitar-lo és des del 27 de novembre fins al 4 de desembre

Es tracta d'un ajut que s'abona en un pagament únic amb un import fix de 750 euros.

Per demanar l'ajut cal:
  • Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d'alta en el Règim Especial d'Autònoms de la Seguretat Social o per compte d'altri, en el Sistema Especial d'Artistes del Règim General de la Seguretat Social, per activitats de les arts escèniques, arts visuals, música i d'altres activitats culturals, siguin artístiques, tècniques o de docència suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya o bé al Règim General de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim un dia l'any 2020.
  • Justificar que els ingressos obtinguts durant els tres primers trimestres de 2020 no han superat l'import de 13.000 euros.
  • Acreditar les activitats culturals suspeses pels quals havia estat contractada o als quals s'havia compromès. I que les activitats suspeses hagin estat cancel·lades per l'entitat o l'empresa organitzadora (qualsevol document que acrediti la justificació, sense necessitat que sigui un contracte signat)

Quin serà el procediment per l'atorgament de l'ajut:
  • Per l'atorgament no es té en compte l'odre de presentació sino el nivell d'ingressos. Per tant, les sol·licituds es poden presentar durant tot el termini establert.
Consultes, queixes i suggeriments:
Aquest tràmit només es pot fer per internet i cal que tinguis certificat digital vàlid o idCat Mòbil

Tags: