Convocatòries | Gestió cultural

Data de publicació: 24-11-2020

La Generalitat aprova un Decret llei que permet crear un registre de persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus

El text vol simplificar el sistema de concessió de subvencions en situacions d’emergència i per mirar de garantir una tramitació àgil i ràpida
Data de publicació: 24-11-2020
El Govern ha donat llum verda a un nou Decret llei amb mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i financer per fer front als efectes econòmics derivats de la pandèmia del COVID-19.

La norma preveu la creació un registre de persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus, que s’activarà en els propers dies, per tal de facilitar-los l’accés als ajuts econòmics de l’administració i simplificar els procediments que han de seguir per aconseguir-los.

A més, es bonifica un 100% l’impost sobre transmissions patrimonials oneroses que han de pagar les terrasses i els mercats ambulants a Catalunya durant el 2020 i  el 2021, i se suspenen els terminis de caducitat de les autoritzacions d’emplaçament i permisos d’explotació de les màquines recreatives dels establiments d’hostaleria.

Simplificació de les subvencions
En matèria administrativa, el nou text simplifica la concessió de subvencions per part de l’administració i posa en marxa un procediment excepcional per quan es produeixin dues casuístiques concretes:
  • que es tracti d’ajuts extraordinaris que cal afrontar davant de situacions d’emergència i
  • que el nombre potencial de beneficiaris sigui molt elevat.
Quan l’administració hagi d’atendre aquesta tipologia d’ajuts, abans de publicar la convocatòria corresponent podrà incorporar un tràmit d’inscripció prèvia que li facilitarà la informació necessària per dimensionar amb més garanties l’univers de possibles beneficiaris i, a l’hora, suposarà una simplificació dels tràmits que aquests hauran de dur a terme.

En el cas de les persones treballadores autònomes, aquest tràmit d’inscripció prèvia es canalitzarà a través d’un registre que s'activarà en els propers dies.

La finalitat d’aquesta mesura és donar eines a l’administració perquè pugui respondre a la necessitat d’ajudes extraordinàries de la població, amb rapidesa, agilitat i amb totes les garanties jurídiques, i, a la vegada, permetre que l’administrat hagi de complir els menors tràmits possibles.

Així, la simple inscripció al registre ja tindrà efectes de sol·licitud de l’ajut i les dades facilitades pels interessats tindran valor de declaració responsable.

La restauració no pagarà l’impost de transmissions patrimonials oneroses per l’ús de terrasses a la via pública.

Tags: