Actualitat | Gestió cultural

Data de publicació: 09-11-2020

S'obre el termini per demanar els ajuts per a les persones autònomes i microempreses afectades per la pandèmia

Ajut per al manteniment de l'activitat econòmica enfront la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o membres d'una microempresa
Data de publicació: 09-11-2020
Ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, per al manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i les persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa, davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

A qui va dirigit:
A persones treballadores autònomes donades d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), o bé, a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que exerceixin qualsevol activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones contractades.
També poden sol·licitar l'ajut les persones sòcies de cooperatives o societats jurídiques donades d'alta com a treballadores autònomes, en aquests casos el número màxim de socis és de 3. En tots els casos la suma de persones treballadores autònomes i persones contractades per compte aliè no pot ser superior a 6.

Tags: