Actualitat | Museus i patrimoni

Data de publicació: 05-10-2020

El Departament de Cultura aprova el Pla d'Accessibilitat de Museus, Centres i Espais d'Arts Visuals

Arriba el pla d'accessibilitat fer la cultura accessible per a tota la ciutadania
Data de publicació: 05-10-2020
S'ha presentat el Pla d'Accessibilitat de Museus i Centres i Espais d'Arts Visuals de Catalunya 2020-2024, que té com a finalitat aconseguir l'accessibilitat universal d'aquests equipaments a mig termini, d'acord amb el que marca la normativa vigent i el nou codi d'accessibilitat de Catalunya.

El Pla ha estat elaborat conjuntament per la Direcció General del Patrimoni Cultural i la Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques, i ha comptat amb la col·laboració d’experts en accessibilitat, així com del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El document es presenta amb una perspectiva realista per a la seva implementació en els propers anys, en coherència amb la visió que també proposa el Pla de Museus de Catalunya i el Decret del Sistema Públic d’Equipaments d'Arts Visuals de Catalunya.

El passat 22 de setembre el Govern va acordar declarar la cultura un bé essencial. Aquest acord ha de servir com a punt de partida per elaborar el marc normatiu que garanteixi i reguli l'accés a la cultura i els drets culturals de la ciutadania, que permeti accelerar la represa dels diversos sectors culturals i que doni resposta a les necessitats dels professionals i dels esmentats sectors. És en aquest marc que el Departament de Cultura ha aprovat el Pla d’Accessibilitat de Museus, Centres i Espais d’Arts visuals.

La pandèmia ha revelat fins a quin punt la cultura és clau per a alleugerir les pitjors circumstàncies, fins i tot, l’Organització Mundial de la Salut recomana incloure l’art i la cultura a l’atenció sanitària. En aquest sentit és important que el conjunt íntegre de la ciutadania pugui gaudir-ne. A Catalunya hi ha actualment un 9% de persones amb diversitat funcional. És per aquest motiu que els museus, centres i espais d’arts visuals treballen per convertir-se en espais accessibles tant físicament com cognitivament. En destaquen iniciatives com les del CCCB, de la Fundació Joan Miró, del MACBA, així com de la Xarxa de museus de les comarques de Girona amb l’aplicació MUSA, de l'Ajuntament de Barcelona, o de la Diputació de Barcelona amb el programa La Mirada tàctil.

L’accessibilitat s’entén com a un conjunt de condicions que ha de complir l'entorn, els espais i els edificis perquè totes les persones en puguin gaudir de la manera més autònoma possible. La posada en marxa d'aquest Pla s'emmarca dins el Pla de Govern de la XII legislatura, igual que dins del Pla de Museus de Catalunya, en compliment amb la Llei d'accessibilitat 13/2014 de 30 d'octubre.

La constitució del Pla s’ha treballat des d'una Comissió tècnica, formada per diverses institucions, experts, entitats i professionals de les arts visuals que coneixen en profunditat les necessitats d'accessibilitat del sector.

Els objectius del Pla són:

. Avaluar, diagnosticar i planificar l’accessibilitat universal en els equipaments (en una primera fase)
. Promoure la formació i la sensibilització entre els professionals (en una segona fase)
. Fomentar la millora de les instal·lacions per aconseguir l’accessibilitat universal (tercera fase)
. Promoure, paral·lelament, el treball en xarxa per establir vincles i generar sinergies entre equipaments, compartir recursos i aprenentatges
i difondre l'oferta accessible dels museus i els centres i espais d’arts visuals entre els professionals de l’àmbit i la ciutadania.

Amb el compliment d'aquests objectius, hi ha la voluntat de fer dels equipaments culturals de Catalunya espais que afavoreixin la inclusió de tota la ciutadania, independentment de les seves circumstàncies.

Per desenvolupar correctament el Pla, aquest concreta els objectius en un seguit d'actuacions per al període 2020-2024 i, entre d'altres, destaca la necessitat de/d':

. Sensibilitzar i formar als professionals de museus i equipaments patrimonials en accessibilitat universal,
. Establir una col·laboració estreta amb els centres d'estudis superiors perquè incorporin en els seus plans d'estudi formacions vinculades a la matèria.
. Oferir des de les institucions implicades l'assessorament i el suport tècnic i econòmic als equipaments per ajudar-los a implementar les accions de millora d'accessibilitat.
. Incorporar criteris específics a les subvencions i requeriments als convenis i contractes programa per impulsar la millora en accessibilitat als equipaments de tot el territori.
. Incentivar el vincle relacional amb les comunitats amb necessitats d'accessibilitat més properes a cada equipament per tal d'ajustar-se millor a la realitat local.
. Donar a conèixer i facilitar a la ciutadania l'oferta accessible dels equipaments a part de fomentar l'apropament d'aquests als diferents col·lectius a través dels diversos canals de comunicació existents.

El Pla preveu plans anuals amb pressupost i indicadors específics.


Tags: