Actualitat | Museus i patrimoni

Data de publicació: 30-09-2020

El Govern aprova Museus 2030, el Pla de Museus de Catalunya

El Govern també ha aprovat el Pla d'Actuacions 2020-2021
Data de publicació: 30-09-2020
El Govern ha aprovat el Pla de Museus de Catalunya, el pla estratègic que recull el conjunt de les polítiques de la Generalitat per als equipaments museístics catalans. El document defineix les actuacions per dur-les a terme i quantifica els recursos econòmics, tècnics i humans per poder executar-les.

Plantejat com una estratègia a mig termini, el Pla formula una visió clarament renovadora d'allò que han de ser els museus catalans en l'horitzó de 2030, centrada en el seu valor públic, és a dir, d'alta utilitat social.

El Govern també ha aprovat el Pla d'Actuacions 2020-2021, que inclou les mesures previstes per aquest any i el proper. 
Documents relacionats
Pla Museus 2020

Tags: