Convocatòries | Gestió cultural

21-07-2020 fins al 14-09-2020

Subvencions de l'àmbit del patrimoni cultural

Subvencions per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural (trienni 2020-2022)
21-07-2020 fins al 14-09-2020
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 21-07-2020
Són subvencions per contribuir econòmicament durant un període triennal a l'execució d'obres de consolidació o de restauració d'immobles situats a Catalunya i protegits en qualitat de béns culturals d'interès nacional, en les categories de Monument Històric, Jardí Històric o Zona d'Interès Etnològic, o béns culturals d'interès local.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 21 de juliol al 14 de setembre del 2020, ambdós inclosos. 

A qui va dirigit:
  • Als ens locals i als ens que en depenen i les seves entitats participades majoritàriament.
  • A les persones físiques.
  • A les fundacions i les altres entitats privades sense finalitat de lucre.
  • A les agrupacions de persones físiques i d'entitats sense ànim de lucre que no tinguin personalitat jurídica o d'entitats privades esmentades sense personalitat jurídica.
  • A les comunitats de béns o a qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i que no tingui personalitat jurídica, puguin portar a terme les actuacions de la base específica 1 i no tinguin finalitat de lucre.
  • A les cooperatives agràries.

Tags: