Convocatòries | Gestió cultural

03-06-2020 fins al 29-06-2020

Subvencions de l'Institut Català de les Empreses Culturals

Subvencions per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
03-06-2020 fins al 29-06-2020
Data de publicació: 02-06-2020
L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en la mesura que ha provocat perjudicis econòmics en els destinataris. 
Les subvencions que preveuen aquestes bases s'acullen a la Decisió de la Comissió Europea SA 56851 — Marc temporal nacional per a ajuts estatals en forma de subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties sobre préstecs i bonificació del tipus d'interès de préstecs per donar suport a l'economia en el context actual del brot de la COVID, adoptada el 2 d'abril de 2020

Termini per sol·licitar l’ajut: del 3 al 29 de juny de 2020, ambdós inclosos.


A qui va dirigit
Poden optar a aquestes subvencions les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, i les entitats privades sense afany de lucre que compleixen algun dels supòsits següents:
  • Haver obtingut un ajut de l’Institut Català de les Empreses Culturals o del Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona entre el 2015 i el 2019.
  • Haver presentat una sol·licitud d’ajut a l’Institut Català de les Empreses Culturals o al Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona, que hagi estat admesa a tràmit encara que fos desestimada, entre el 2015 i el 2019. 
  • Haver donat d’alta com a activitat econòmica un establiment cultural obert al públic a Catalunya durant l’any 2019 o 2020.
Als efectes d’aquestes bases s’entenen com a establiments culturals les galeries d’art, cinemes comercials, teatres, llibreries i sales de música.