Convocatòries | Gestió cultural

Data de publicació: 18-05-2020

L'OSIC convoca dues línies de subvencions per ajudar el sector cultural a fer front a les pèrdues i cancel·lacions per la COVID-19

El Departament de Cultura ha publicat les bases específiques de dues línies d'ajut extraordinàries amb una dotació de 5 milions d'euros
Data de publicació: 18-05-2020
L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural obrirà en pocs dies el termini per presentar sol·licituds a dues convocatòries de subvenció extraordiàries en el marc del pla de rescat del sector cultural que el Departament de Cultura ha endegat per pal·liar els efectes de la declaració d'estat d'alarma davant la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

La primera línia, Subvencions per a despeses estructurals d’entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma amb motiu de la COVID 19, està destinada entitats privades sense finalitat de lucre que han estat afectades pel cessament de la seva activitat cultural a causa de l'estat d'alarma. Dotada amb 2 milions d'euros (ampliables), aquesta línia concedirà ajuts de màxim 5.000 euros a cada entitat sol·licitant per ajudar a cobrir despeses estructurals com ara lloguers, quotes de préstecs, serveis bàsics o nòmines durant l’estat d’alarma.

En canvi, la segona línia d'ajuts, Subvencions per compensar les pèrdues per anul·lació d’espectacles i activitats culturals durant el període d’estat d’alarma amb motiu de la COVID 19, està destinada principalment a empreses (persones físiques i jurídiques), però també a entitats privades, i té com a objectiu compensar la reducció d'ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades.

La dotació inicial d'aquesta segona línia és de 3 milions d'euros (ampliables) que es repartiran entre les persones sol·licitants en forma d'ajuts de fins a 25.000 euros. L'objectiu és per compensar la suspensió d’activitats culturals i les pèrdues acreditades per caixets, contractes o taquillatge d’actes cancel·lats fins al 31 de desembre de 2020.

Es poden subvencionar despeses en concepte de concerts, festivals, activitats del Programa.cat, programacions dels equipaments E3, projectes d’arts visuals serveis educatius i de guiatge en museus o equipaments patrimonials, treballs de digitalització o restauració en arxius, tallers o lectures en biblioteques, investigació arqueològica, festivals de cultura popular amb públic de pagament i altres espectacles amb entrada de pagament.

Totes dues línies de subvenció es tramiten telemàticament, motiu pel qual és necessari disposar d'un certificat digital per signar el formulari de sol·licitud. En cas de dubtes, pot enviar un correu electrònic a la bústia osic@gencat.cat.

Tags: Covid19 ,OSIC