Convocatòries | Gestió cultural

12-05-2020 fins al 27-05-2020

Subvencions de l'àmbit de la cultura popular i tradicional

El Departament de Cultura de la Generalitat convoca subvencions a federacions que programin activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional
12-05-2020 fins al 27-05-2020
Data de publicació: 12-05-2020
Són subvencions per promoure les activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana i aranesa organitzades o impulsades per federacions. Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

  • Activitats organitzades directament per federacions
  • Activitats impulsades per federacions, però efectuades per associacions membres de la federació impulsora
  • Contractació de pòlisses d'assegurança col·lectiva de responsabilitat civil, d'accidents o d'assistència sanitària per a la cobertura dels riscos inherents a les activitats pròpies de les colles castelleres, les colles de falcons i els grups de foc

Termini per sol·licitar l’ajut: del 12 al 27 de maig de 2020, ambdós inclosos. 

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Cal que eviteu navegar amb Internet Explorer versió 8 o inferior.

A qui va dirigit:
  • Modalitats a) i b): federacions amb domicili social a Catalunya i associacions membres de les federacions que es comprometin a efectuar totalment o parcialment les activitats objecte de la sol·licitud de subvenció en nom i per compte de les federacions.
  • Modalitat c): federacions amb domicili social a Catalunya relacionades amb l’activitat de construcció de torres humanes o amb les manifestacions festives amb ús de pirotècnia i que, en l’àmbit territorial català, ostentin la representació associativa majoritària del seu col·lectiu festiu.
Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

Tags: