Actualitat | Gestió cultural

Data de publicació: 31-03-2020

El Govern central aprova mesures de protecció generals davant la crisi actuall

El passat 31 de març el Consell de Ministres aprovava mesures que també atenen les especificitats del sector cultural
Data de publicació: 31-03-2020
El Consell de Ministres ha aprovat un nou Reial Decret Llei que estableix noves mesures de protecció econòmiques i socials i facilita també l'aplicació de les prèviament aprovades, adaptant-les a les especificitats de el sector cultural. En el marc prioritari de lluita contra una pandèmia global, en el qual el Govern treballa per a estendre una xarxa social de protecció, el Ministeri de Cultura i Esport pretén que el sector cultural i esportiu quedi també protegit.

Entre les noves mesures generals, i d'aplicació per tant també en el sector cultural, s'adopten mesures dirigides a facilitar la concessió d'ajudes per part de les administracions públiques, així com a ampliar els terminis d'execució de les ja concedides i la seva justificació, que contribuirà a dotar de liquiditat al sector.

Pel que fa a les mesures dirigides a atendre les especificitats de el sector cultural, afecten tant als ERTO com a la prestació extraordinària per cessament d'activitat per als autònoms.

En aquest sentit, s'aclareix que el compromís del manteniment de l'ocupació del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, es valorarà en funció de les característiques específiques dels diferents sectors i la normativa laboral aplicable, tenint en compte especialment les especificitats d'aquelles empreses que presenten una alta variabilitat o estacionalitat de l'ocupació o una relació directa amb esdeveniments o espectacles concrets, com succeeix en l'àmbit de les arts escèniques, les musicals, la creació literària, el cinema i l'audiovisual.

D'aquesta manera, en el cas dels contractes temporals el compromís de mantenir una contractació posterior de sis mesos no s'entendrà com a incomplert quan el contracte s'extingeixi perquè hagi finalitzat el temps convingut o la realització de l'obra o servei per al qual es contracta, i fins i tot, quan no pugui realitzar-se de forma immediata l'activitat objecte de contractació. 

Pel que fa a la prestació extraordinària per cessament d'activitat per als autònoms, en l'àmbit de les activitats culturals s'amplia el període a tenir en compte per acreditar la reducció dels ingressos de sis mesos a un any. Amb això es pretén donar cobertura a les professions culturals que tenen caràcter discontinu i, en moltes ocasions, estacionals.