Actualitat | Arts escèniques

Data de publicació: 01-04-2020

Arts escèniques en temps de la pandèmia: status quo i el camí a seguir

IETM publica un estudi sobre l'afectació de la crisi del COVID-19 sobre les arts escèniques
Data de publicació: 01-04-2020
El sector de les arts escèniques s'ha vist profundament afectat per l’actual crisi COVID-19. 

El mateix dia que els governs del món anunciaven les mesures de contenció, l'IETM publicava una enquesta per a recollir les afectacions d'aquestes mesures sobre les arts escèniques.

A partir de les conclusions principals de l’enquesta, aquest informe descriu la situació a escala internacional, identifica les necessitats més urgents del sector en moments de pandèmia i presenta una visió general de les respostes dels governs a la crisi COVID-19. L’informe conclou amb recomanacions polítiques destinades a les autoritats de la UE, nacionals i locals.

Tags: Covid19 ,IETM