Actualitat | Gestió cultural

Data de publicació: 25-03-2020

Pymes i persones autònomes del sector cultural i esportiu es poden acollir a la línia d'avals aprovada pel Govern de l'Estat

El Consell de Ministres acorda les característiques del primer tram de la línia d'avals per a empreses i autònoms, amb un import de fins a 20.000 milions d'euros
Data de publicació: 25-03-2020
El Consell de Ministres ha aprovat l'Acord que recull les característiques del primer tram, per un import de fins a 20.000 milions d'euros, de la Línia d'avals per a empreses i autònoms, recollida en el Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social provocat pel COVID-19. La Línia d'Avals s'ha aprovat amb una dotació de fins a 100.000 milions d'euros, tot i que el primer tram activat té un import de 20.000 milions d'euros, dels quals el 50% es reservarà per a garantir préstecs d'autònoms i PIMES.

Aquesta línia d'avals serà gestionada a través l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) i avalarà el finançament atorgat per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diner electrònic i entitats de pagaments a empreses i autònoms. Té per objectiu cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament i les renovacions concedits per entitats financeres a empreses i autònoms per atendre les necessitats de finançament derivades, entre d'altres, de pagaments de salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent-hi les derivades de venciments d'obligacions financeres o tributàries.

Amb aquesta línia d'avals el Govern dóna una oportunitat d'accés a liquiditat econòmica per a empreses de el sector cultural i esportiu. En el cas de el sector cultural, està compost majoritàriament per un teixit de petites empreses i microempreses (només el 0,7% de les empreses tenen més de 50 treballadors).

Es garantirà el 80% dels nous préstecs i renovacions d'operacions financeres.

Les principals característiques de la línia d'avals són les següents:
  • Podran sol·licitar-les empreses i autònoms afectats pels efectes econòmics de l'COVID-19, sempre i quan les persones sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 ni en procediment concursal a 17 de març de 2020. Els avals tindran caràcter retroactiu i podran sol·licitar-se per les operacions formalitzades amb posterioritat a l'entrada en vigor de el Reial decret llei 8/2020, que es va produir el passat dia 18 de març.
  • L'aval garantirà el 80% dels nous préstecs i renovacions d'operacions sol·licitades per autònoms i pimes. Per a la resta d'empreses, l'aval cobrirà el 70% de l'préstec nou concedit i el 60 de les renovacions.
  • L'aval emès tindrà una vigència igual a el termini de l'préstec concedit, amb un termini màxim de cinc anys. El cost de l'aval, d'entre 20 i 120 punts bàsics, serà assumit per les entitats financeres.
  • Les empreses i autònoms interessats podran sol·licitar la garantia per a les seves operacions fins al 30 de setembre de 2020. Per a això, hauran de dirigir-se a les entitats financeres amb les que l'ICO hagi subscrit els corresponents acords de col·laboració.
  • Les entitats financeres es comprometen a mantenir els costos dels nous préstecs i de les renovacions que es beneficiïn d'aquests avals en línia amb els costos aplicats abans de l'inici de la crisi de l'COVID-19. També assumeixen el compromís de mantenir, al menys fins el 30 de setembre de 2020, els límits de les línies de circulant concedides a tots els clients i, en particular, a aquells clients els préstecs siguin avalats.

No es consideraran activitats econòmiques aquelles que no comporten algun tipus de compensació pecuniària (per exemple, beques, subvencions i donacions); o bé, aquelles per a les quals no hi hagi un mercat determinat o directe; o aquelles per a les quals no sigui possible diferenciar els ingressos generats dels ingressos personals de les persones associades o accionistes.