Actualitat | Gestió cultural

Data de publicació: 23-03-2020

S'activen els préstecs de l'Institut Català de Finances per a empreses culturals

L'ICEC i l'ICF obren la línia de préstecs que forma part del paquet de mesures anunciades pel Govern de la Generalitat en matèria de Cultura
Data de publicació: 23-03-2020
Ja està activa la línia de préstec per a circulant que l'ICEC ha obert amb l'ICF, i que forma part del paquet de mesures anunciades pel Govern en matèria de Cultura.

Es tracta de préstecs per fer front a les necessitats de liquiditat de les empreses culturals afectades per la situació derivada del COVID-19. L'ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el préstec. El Departament de Cultura, a través de l'ICEC, estudia la viabilitat tècnica del projecte i emet l'informe d'elegibilitat corresponent.
 
Condicions financeres
Import: entre 20.000€ i 300.000€ per empresa o grup empresarial
Termini: fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs
Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3%
Comissió: sense comissions
Garanties: a determinar en funció del projecte

El Departament de Cultura assumeix, davant l'ICF, el 80% del risc viu de les operacions.