Agenda | Museus i patrimoni

24-03-2020 fins al 24-03-2020

XXII Jornades de Museus i educació. AJORNAT

La comunicació d'activitats: flexibilitzant estructures
24-03-2020 fins al 24-03-2020
Data de publicació: 22-01-2020
De manera progressiva es va imposant un nou concepte de museu que està transformant les antigues estructures i maneres de treballar.

Es volen museus que enforteixin la vinculació amb la societat, que n’ampliïn l’accés, la participació i les funcions socials i educatives. Museus que siguin inclusius, que aportin noves mirades, que generin altres narratives.

Aquesta Jornada vol posar sobre la taula la necessitat de canviar el model tant de fer activitats com de comunicar-les a les institucions culturals, de quina manera treballar la comunicació des de la concepció de l’activitat, de com fer que la pròpia activitat passi a ser comunicació del museu i de com utilitzar les xarxes socials per generar activitats amb la participació de la comunitat.

 

L'Aactivitat queda ajornada per les mesures preses pel Museu amb motiu del Covid-19
Documents relacionats
Jornades de Museus i educació

Tags: