Agenda | Gestió cultural

03-02-2020 fins al 11-03-2020

Formació. Anàlisi de dades per a la Gestió Cultural

Curs de la Universitat de Barcelona
03-02-2020 fins al 11-03-2020
Data de publicació: 13-01-2020
A l’era digital, les organitzacions culturals disposen de grans volums de dades al seu abast amb un gran potencial per al desenvolupament de les seves comunitats i la seva sostenibilitat. Incorporar l’anàlisi d’aquestes noves fonts de dades en la presa de decisions i en l’avaluació de l’impacte i rendiment dels projectes culturals és un gran repte que afronten els gestors culturals, per al qual requereixen d’una formació específica que englobi tot el procés del treball amb dades tal i com planteja el curs: des de la concepció teòrica fins a la seva aplicació pràctica, incorporant les diverses eines i recursos a l’abast cap a una gestió analítica avançada.

Així, el curs que presentem a continuació té com a objectius:
 • Incorporar l’anàlisi de dades d’audiències en el desenvolupament estratègic
 • Aprendre a buscar i seleccionar les diferents fonts d’informació disponibles i analitzar les dades resultants
 • Definir i implementar estratègies basades en dades per a orientar la gestió i la presa de decisions en les organitzacions i les polítiques culturals
TRES RAONS PER ESCOLLIR-LO
 • Programa intensiu basat en l’experiència a través de la resolució de casos reals.
 • Creat per donar resposta a la necessitat de formació dels professionals en l’àmbit cultural.
 • Gran equip de professionals experts del sector cultural i la gestió de dades.

CONTINGUTS
 • Bases conceptuals i ecosistema de l’anàlisi de dades
 • Fonts, eines de processament i analítica de dades
 • Aplicació estratègica als estudis de dades d’audiència
 • De l’anàlisi d’audiències a la pressa de decisions: segmentació, política de preus, avaluació de la comunicació, sentiment analysis, anàlisis qualitatives.
 • Implicacions per a la gestió de projectes i per al disseny i avaluació de polítiques culturals
 • Protecció de dades i d’altres reflexions ètiques
 • Anàlisi d’experiències i bones pràctiques
Adreçat i/o requisits d’accés: Gestors culturals, directius i tècnics d’organitzacions culturals interessats en conèixer el potencial de les dades i com explotar-lo en el sector cultural.

Organitza: Universitat de Barcelona
Horari: Dilluns i dimecres de 16.30 a 20.30 h
Lloc: Edifici IL3 de la Universitat de Barcelona, C. Ciutat de Granada, 131, 08018 Barcelona

Tags: