Convocatòries | Gestió cultural

19-06-2024 fins al 09-07-2024

Convocatòria d'ajudes per al foment de la innovació a les indústries culturals i creatives

Del 19 de juny al 9 de juliol de 2024
19-06-2024 fins al 09-07-2024
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 25-06-2024

El Ministeri de Cultura ha convocat els ajuts a projectes professionals i empresarials per al foment de la innovació a les indústries culturals i creatives corresponents a l'any 2024, amb una dotació econòmica de 2.940.000 euros.


El principal objectiu d'aquesta línia de suport és finançar projectes que contribueixin al foment de la innovació a les indústries culturals i creatives, amb especial atenció al desenvolupament tecnològic del sector cultural, la sostenibilitat mediambiental, l'expansió internacional del teixit empresarial, la igualtat de gènere i el foment del mecenatge.


Podran sol·licitar aquests ajuts, la quantia màxima dels quals no podrà superar els 50.000 euros per projecte, les microempreses i petites empreses de nacionalitat espanyola, de qualsevol Estat membre de la Unió Europea o dels Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, que tinguin el seu residència fiscal a Espanya i es trobin legalment constituïdes, així com les persones físiques inscrites al Règim Especial de Treballadors Autònoms.


Els projectes han de contribuir a alguna de les finalitats següents:


- Fomentar pràctiques professionals i empresarials innovadores per a la creació i la difusió de continguts i serveis culturals, que millorin la qualitat de l'oferta cultural i promoguin els drets de propietat intel·lectual.


- Promoure la inversió de les empreses culturals i estimular la participació del sector privat en el finançament de projectes culturals, amb una atenció especial al desenvolupament tecnològic del sector cultural, la seva sostenibilitat mediambiental, l'expansió internacional del nostre teixit empresarial i el foment del mecenatge.

- Incrementar la generació d'ocupació cultural, fomentar-ne la capacitació i la professionalització, i ajudar a la consecució de la igualtat de gènere dins d'aquest.


- Impulsar la vertebració del sector cultural espanyol, mitjançant l'enfortiment d'aliances i xarxes professionals, el compliment global dels objectius de desenvolupament sostenible i el foment d'una presència equilibrada de les indústries culturals i creatives a tot el territori nacional.


Les sol·licituds s'enviaran a través de la seu electrònica del Ministeri de Cultura entre el 19 de juny i el 9 de juliol del 2024.


Més informació al següent enllaç.

Tags: