Convocatòries | Gestió cultural

Data de publicació: 29-04-2024

El Ministeri de Cultura convoca ajuts a entitats sense ànim de lucre per a l'acció i la promoció cultural

Fins al 17 de maig de 2024
Data de publicació: 29-04-2024

El Ministeri de Cultura ha convocat els ajuts a entitats sense ànim de lucre per a l'acció i la promoció cultural corresponents al 2024. La dotació econòmica provisional és d'1,86 milions d'euros, amb possibilitat d'ampliació. Les sol·licituds es podran presentar a través de la seu electrònica entre el 24 d'abril i el 17 de maig.


L'objectiu d'aquesta línia d'ajudes és donar suport a les associacions, les fundacions i altres institucions sense ànim de lucre que vertebren els diferents sectors que componen l'ecosistema creatiu.


Els destinataris són les persones jurídiques sense ànim de lucre de nacionalitat espanyola, de qualsevol Estat membre de la Unió Europea o dels Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, que tinguin la residència fiscal a Espanya i es trobin legalment constituïdes.


Els projectes han de contribuir a alguna de les finalitats següents. La primera és fomentar la promoció i difusió de continguts, productes i serveis culturals i, especialment, aquells projectes que promoguin la innovació i les tecnologies digitals amb ple respecte als drets de propietat intel·lectual.


La segona, incrementar la professionalització del sector cultural i creatiu i la seva capacitat per generar ocupació potenciant la formació, especialment aquells projectes o activitats que serveixin per millorar la igualtat de gènere al Sector Creatiu i Cultural.


Impulsar la vertebració, la dinamització i la internacionalització del sector cultural i creatiu, en especial, quan serveixi la imatge d'Espanya com a potència cultural és la tercera de les finalitats.


La quarta seria promoure la defensa de la propietat intel·lectual, el dret d'accés a la cultura, la sostenibilitat del sector creatiu i cultural, així com el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible.


I la darrera, estimular la participació del sector privat en el finançament de projectes culturals i fomentar el mecenatge cultural, així com la promoció de sinergies i aliances amb altres operadors culturals públics i/o privats per vertebrar els sectors creatius i culturals i una oferta cultural equilibrada a tot el territori espanyol.


En aquesta convocatòria s'ha implementat un nou sistema per a l'adjudicació i el repartiment dels ajuts que, com a màxim, no podrà superar els 50.000 euros per projecte.


Més informació sobre la convocatòria i sol·licitud aquí.

Tags: