Convocatòries | Polítiques culturals

01-03-2024 fins al 21-03-2024

Convocatòria d’ajuts del Ministeri de Cultura per a la internacionalització de les indústries culturals i creatives

De l'1 al 21 de març de 2024
01-03-2024 fins al 21-03-2024
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 08-03-2024

El Ministeri de Cultura ha publicat l'ordre per la qual es convoquen ajudes, per un import de 1.862.000 euros, a esdeveniments professionals per a la internacionalització de les indústries culturals i creatives, corresponents a 2024 i 2025, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Es tracta de la primera edició d'aquesta línia d'ajuts, que té per objecte impulsar el creixement del sector cultural espanyol a l'exterior, mitjançant el suport a l'accés i la participació de les empreses i els professionals als mercats internacionals.


Els destinataris són les microempreses, petites i mitjanes empreses, de nacionalitat espanyola, de qualsevol Estat membre de la Unió Europea o dels Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, que tinguin la residència fiscal a Espanya i es trobin legalment constituïdes.


Les activitats objecte de les ajudes són l'organització de plataformes, fòrums, esdeveniments, jornades, fires, festivals, congressos o trobades de caràcter professional i impacte internacional relatives a les indústries culturals i creatives, tant a territori espanyol com a l'estranger.


Els projectes han de contribuir a alguna de les finalitats següents:


- Impulsar l'expansió internacional i augmentar la visibilitat de les indústries culturals i creatives espanyoles als principals mercats internacionals del sector, així com la promoció dels drets de propietat intel·lectual en l'àmbit global.

- Atreure la inversió estrangera cap a les empreses espanyoles per estimular el desenvolupament i la comercialització dels nostres béns i serveis culturals.

- Fomentar la mobilitat internacionalitat dels agents culturals i contribuir al desenvolupament d'intercanvis d'experiències i la cooperació cultural internacional.

- Afavorir el desenvolupament de capacitats per a la internacionalització de projectes creatius i culturals.

- Potenciar la imatge d'Espanya com a referent cultural en l'àmbit internacional i contribuir al compliment global dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.


L'ajut concedit pel Ministeri de Cultura en aquesta convocatòria representa un màxim del 80% del cost total del projecte. L'import màxim sol·licitat no podrà superar els 60.000 euros.


Les sol·licituds s'enviaran a través de la seu electrònica del Ministeri de Cultura, dins el termini establert, entre l'1 i el 21 de març del 2024.


Més informació sobre els ajuts i gestió de la convocatòria al següent enllaç.


Tags: