Convocatòries | APGCC

Data de publicació: 29-02-2024

Oberta la convocatòria per cobrir la vacant de Gerència i coordinació de projectes de l'APGCC

Fins al 10 de març de 2024
Data de publicació: 29-02-2024

L'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya convoca una plaça per cobrir la vacant de Gerència i coordinació de projectes.


L’APGCC està impulsant una estratègia interna de canvi organitzatiu i de planificació estratègica, fent una reformulació del projecte i busquem una persona amb una forta motivació per liderar el canvi juntament amb la Junta directiva.


Càrrec: Gerència i coordinació de projectes

Tipus de contracte: Contracte laboral (indefinit), amb 6 mesos de prova.

Sou (aprox.): 32.000 € bruts anuals

Jornada: 35h. setmanals. Es demana flexibilitat horària per assistència a  activitats i reunions de la Junta.

Lloc de treball: Seu de l'APGCC. c/ Montalegre, 7

Incorporació: immediata


Resum de les funcions principals: 

La gerència és responsable de desenvolupar i desplegar estratègies per assolir les finalitats i objectius de l’Associació, establint criteris i una estructura de finançament adequada. La gerència, en estreta col·laboració i coordinació amb la Junta és responsable de:

• La planificació estratègica i establiment d’objectius.

• El desenvolupament i la gestió dels projectes

• La gestió econòmica de l’entitat

• Gestió de l’equip humà


Funcions d’organització:

• Dinamització de les Junta directives, comissions, equip intern i assemblees, i diàleg amb els agents del sector.

• Gestió i seguiment administratiu de l’associació: cerca de recursos, pressupostos, comptabilitat, justificació de subvencions.

• Supervisió de les altes i baixes de socis, atenció al soci, resolució de consultes i cobrament de les quotes. 

• Gestionar les subvencions (elaboració de dossiers, redacció de memòries, etc.).

• Proposar, organitzar i donar suport a les activitats i serveis de l’APGCC.

• Cercar noves fonts de finançament (convenis de col·laboració, patrocinis, ampliació d’altres subvencions).

• Supervisar i dinamitzar les bases de dades de socis, institucions culturals, administració pública, etc. implementant un CRM adequat per l’Associació.

• Enfortir les relacions institucionals i la presència de l’APGCC en els esdeveniments i trobades de caire cultural.

• Implementació de les decisions de l’Assemblea i la Junta, i del programa d’activitats i projectes de l’Associació. 


Supervisió del desenvolupament del pla de comunicació intern i extern

• Desenvolupar accions i pensar en estratègies per incentivar la participació de l’associat.
• Supervisió i dinamització de les activitats de comunicació interna amb els socis.
• Campanyes per ampliar els serveis als socis.

• Difusió de les activitats de l’APGCC a través de la pàgina web, xarxes socials i butlletins.

• Edició de materials divulgatius.

 

Relacions amb les institucions públiques, altres entitats i empreses.
• Gestionar les relacions amb les institucions públiques, entitats i empreses.
• Seguiment dels acords i convenis de l’APGCC amb altres institucions. 

Qualsevol altra tasca que els representants legals de l'APGCC considerin pròpia de les seves funcions.

 

Requisits:
• Titulació: llicenciatura, grau o experiència acreditada / formació en gestió cultural

• Coneixements administratius, comptables, fiscals, legals i d’organització d’entitats.
• Coneixement alt dels programes informàtics habituals
• Coneixement del sector de la cultura i experiència en gestió de projectes culturals, coneixement de tasques administratives i de gestió.

 

Habilitats i idiomes:
• Capacitat de lideratge.
• Habilitat per pensar i planificar estratègicament (recerca i síntesi).
• Capacitat d’innovació i consolidació de la feina realitzada.
• Capacitat de treball en equip; moderació de reunions i dinamització.
• Habilitats de comunicació; tant a nivell oral com escrit.
• Perfecte coneixement de les llengües catalana i castellana.


Es valorarà:
• Experiència en el món associatiu.
• Coneixements a nivell avançat d’informàtica i programari web.
• Experiència en confecció de butlletins, memòries de projectes i facilitat de redacció en general.
• Capacitat d’organitzar equips de treball, experiència en producció.
• Coneixement del funcionament i l’estructura de l’administració pública.
• Experiència en gestió de subvencions i en estratègies de recerca de finançament (fundraising).


Interessats/des enviar currículum i carta de motivació al correu: professionals@gestiocultural.org.

Data màxima per enviament de candidatura: 10 de març de 2024

Documents relacionats
Descarregat la convocatòria

Tags: