Convocatòries | Gestió cultural

10-01-2024 fins al 30-01-2024

Ajuts del Ministeri de Cultura per a la promoció del sector del videojoc, del pòdcast i altres formes de creació digital

Fins al 30 de gener de 2024
10-01-2024 fins al 30-01-2024
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 10-01-2024

El Ministeri de Cultura, mitjançant la Direcció General d'Indústries Culturals, Propietat Intel·lectual i Cooperació, ha publicat l'ordre per la qual es convoquen ajudes, per import de 8 milions d'euros, a la promoció del sector del videojoc, del pòdcast i d'altres formes de creació digital, corresponents al 2024, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Es tracta de la tercera edició d'aquesta línia d'ajuts, que té per objecte el suport a l'ecosistema del videojoc, del podcast i de la creació digital, i els projectes han de tenir caràcter i/o interès cultural.


Els destinataris són professionals inscrits al Règim Especial de Treballadors Autònoms, les microempreses, petites i mitjanes empreses amb ànim de lucre, de nacionalitat espanyola, de qualsevol Estat membre de la Unió Europea o dels Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu que tinguin residència fiscal a Espanya.


Les activitats objecte de les ajudes són la preproducció, producció i distribució de videojocs, de podcast i d'altres formes de creació digital, incloent-hi les experiències narratives en formats RV, RA, RX, ja siguin interactius o no interactius, experiències narratives orientades a metaversos i altres. També preveuen donar suport als programes d'incubació, mentorització o acceleració de projectes relacionats amb aquestes categories, ja siguin en format físic, digital o híbrid (digital i físic); així com els esdeveniments professionals i les exposicions culturals relatives al videojoc, al pòdcast ia altres formes de creació digital.


Els projectes han de contribuir a alguna de les finalitats següents:


- Promoure les inversions que permetin el desenvolupament, producció, edició, distribució i/o comercialització de projectes del sector del videojoc, del pòdcast i d'altres formes de creació digital, així com la millora de la qualitat de l'oferta.- 

- Incrementar la generació d'ocupació fomentant el desenvolupament, la professionalització i la vertebració del sector, així com fomentar la presència de la dona a la indústria i impulsar la consecució de la igualtat de gènere.

- Augmentar la visibilitat del sector espanyol del videojoc, del pòdcast i d'altres formes de creació digital, als principals mercats internacionals del sector.

- Fomentar l'ús responsable i saludable de les noves tecnologies, així com la defensa dels drets de propietat intel·lectual i el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible a nivell global.

- Estimular les capacitats d'innovació, emprenedoria i transformació estratègica al sector del videojoc, del podcast i de la creació digital.

- L'ajut concedit pel Ministeri de Cultura en aquesta convocatòria representa un màxim del 80% del cost total del projecte. Com a mínim el 20% del projecte s'ha de finançar amb fons propis o amb altres aportacions públiques o privades. L'import màxim sol·licitat no podrà superar els 80.000 euros.


Les sol·licituds s'enviaran a través de la seu electrònica del Ministeri de Cultura, dins el termini establert, entre el 10 i el 30 de gener del 2024.

Tags: