Convocatòries | Arts visuals

Data de publicació: 19-12-2023

Convocatòria per la selecció d'un coordinador/a de projectes pel Pla d’Impuls de les Arts Visuals

Data límit de presentació: 7 de gener de 2024
Data de publicació: 19-12-2023

L’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya obre convocatòria per seleccionar un coordinador/a de projectes per coordinar i desenvolupar els programes que conformen el Pla d’Impuls de les Arts Visuals de la Generalitat de Catalunya. Els projectes s’han conceptualitzat en col·laboració amb el Departament de Cultura i amb les associacions professionals de les Arts Visuals que formen la Plataforma de les Arts Visuals:


PAAC Plataforma de les Arts Visuals de Catalunya

ACCA Associació de Crítics d’Art de Catalunya

ABE 

Art Barcelona Associació de Galeries

XARXAPROD 

Xarxa de Centres de Producció

Xarxa de Centres Territorials d’Arts Visuals de Catalunya 

GGAC Gremi de Galeries d’Arts de Catalunya 

APGCC Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya 


En aquest marc, l’APGCC convoca un procés de selecció d’una persona que desenvolupi les tasques de coordinació i seguiment dels projectes proposats per les entitats. Els projectes estan destinats a millorar el sector professional de les arts visuals incidint en la formació i la mentoria, l’assessorament i l’acompanyament, la professionalització, l’impuls de la producció artística, la millora del finançament dels projectes i la seva difusió i internacionalització. 


FUNCIONS A DESENVOLUPAR

- Coordinar o dinamitzar reunions amb els agents sectorials

- Interlocució continuada amb les responsables de l’oficina de l’APGCC i resta d’associacions sectorials

- Coordinació dels diferents equips de cada projecte

- Preparació d’informes de seguiment i actes de les reunions

- Elaboració de documents i informes d’avaluació dels projectes


REQUISITS

- Titulació: diplomatura o llicenciatura (preferiblement en Humanitats, Història de l’Art o Gestió Cultural)

- Coneixement alt del programari Office

- Coneixement del sector de la cultura i experiència en gestió de projectes culturals, Coneixement de tasques administratives i de gestió.

- Experiència en gestió, producció i coordinació de projectes

- Facilitat de redacció en general.

- Experiència en  el sector de les Arts Visuals, coneixement dels principals agents sectorials

- Experiència en associacions sectorials

- Disponibilitat horària per assistir a trobades de seguiment i reunions

- Experiència en gestió de subvencions


HABITILITATS I IDIOMES

- Autonomia

- Persona resolutiva i creativa

- Responsable i amb capacitat de lideratge. 

- Capacitat d’organització del treball

- Capacitat de treball en equip

- Habilitats de comunicació tant oral com escrit

- Perfecte coneixement de les llengües catalana i castellana

- Capacitat d’anàlisis


CONDICIONS

- Contracte laboral de 35 hores setmanals 

- Durada del contracte : fins a desembre 2024

- Horari flexible i possibilitat de teletreball amb presencialitat dos/tres dies a la setmana en funció del volum de treball

- Lloc de treball: Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (Carrer Montalegre, 7. 08001 Barcelona)

- Retribució: 26.000 € bruts anuals 

- Data d’incorporació: Segona setmana de gener 2024


CANDIDATURA

- Carta de motivació personal.

- Currículum detallat (nom complet, estudis i formació, activitats

professionals fins a la data).

- Documentació que acrediti els estudis i l’experiència laboral si s’escau

- Carta de recomanació o referències en cas de disposar-ne


Interessats/des envieu CV amb l’Assumpte: Coordinació Pla Impuls de les Arts Visuals a gerencia@gestiocultural.org


Data límit: 7 de gener de 2024

Tags: