Convocatòries | Gestió cultural

Data de publicació: 29-11-2023

Ajut per contribuir a la reducció del preu de l'entrada adquirida per joves de 18 a 30 anys per a esdeveniments culturals realitzats a Catalunya

Del 29 de novembre de 2023 fins al 30 d'octubre de 2024
Data de publicació: 29-11-2023

Oberta la convocatòria d’ajuts per contribuir a la reducció del preu de l'entrada adquirida per joves de 18 a 30 anys per a esdeveniments culturals realitzats a Catalunya.


Els esdeveniments es posaran a disposició del públic a través de la plataforma Cultura Jove. S'entenen per esdeveniments culturals els espectacles d'arts escèniques (teatre, circ i dansa), els festivals o cicles d'arts escèniques i els concerts, festivals o cicles de música.


Aquests ajuts tenen les modalitats següents:

  • Modalitat 1 (tota la programació de la temporada completa): quan el promotor de l'esdeveniment cultural ofereix a través de la Plataforma les entrades de preus entre 15 € i 45 € de tota la seva programació corresponent a la temporada completa.
  • Modalitat 2 (part de la programació de la temporada completa): quan el promotor de l'esdeveniment cultural ofereix a través de la Plataforma les entrades de preus entre 15 € i 45 € de part de la seva programació corresponent a la temporada completa.


La persona sol·licitant de l'ajut ha d'escollir una de les dues modalitats mitjançant el formulari d'adhesió al programa Cultura Jove, que es tramita a través de la Plataforma, i no pot modificar-la durant la temporada. S'entén per temporada de l'1 de setembre al 31 d'agost de l'any immediatament següent.


Queden excloses d'aquesta línia d'ajuts:
a) Les entrades de les programacions d'entitats integrades al Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM), que regula el Decret 9/2017, de 31 de gener.
b) Les entrades dels esdeveniments que formin part del programa de la festa major dels municipis o de nuclis de població.
c) Les entrades d'esdeveniments concebuts o destinats al ball del públic (orquestres de ball, ballades de sardanes, entre d'altres).
d) Les entrades d'esdeveniments que no siguin de caràcter professional.
e) Les entrades dels concerts en els quals exclusivament o majoritàriament s'interpreten versions (cover bands) i els concerts exclusivament o majoritàriament de tribut. S'entenen per concerts tribut els que fan les formacions musicals en viu i que interpreten les obres d'altres grups amb gran projecció o penetració als mitjans de comunicació i difusió. Pel que fa al so i a la imatge, es caracteritzen perquè disposen d'una fitxa artística i una posada en escena que recorden amb la màxima fidelitat el grup al qual fan l'homenatge.
f) Les entrades dels esdeveniments que es duguin a terme en el marc de cursos o concursos i els d'alumnat i professorat.
g) Les entrades de les sessions de discjòqueis que actuïn amb anterioritat o posterioritat als concerts, les sessions habituals de discoteca a la sala i les sessions de discjòqueis que no interpretin obres pròpies en directe durant la sessió.
h) Les entrades dels concerts destinats a la participació del públic a l'escenari, com ara el karaoke.
i) Les entrades a sessions que incloguin consumicions.


A qui va dirigit?


Poden optar a aquests ajuts els promotors dels esdeveniments culturals objecte de l'ajut que siguin empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, o agrupacions d'empreses privades que es constitueixin en unions temporals d'empreses (UTE), d'acord amb la Llei 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d'agrupacions i unions temporals d'empreses i de societats de desenvolupament industrial regional, i les entitats privades sense ànim de lucre que no estiguin participades majoritàriament per administracions públiques.
S'entén per promotor la persona que assumeix el risc del negoci de venda d'entrades de l'esdeveniment cultural a què fa referència la base 1.1.

No són destinatàries d'aquests ajuts les persones titulars de les sales o espais on s'exhibeix l'espectacle, concert, festival o cicle, en relació amb les sessions en què la sala o espai està cedit a una tercera persona que assumeix el risc del negoci de venda d'entrades.
Tampoc no són destinatàries d'aquests ajuts les persones que gestionen la sala o espai on s'exhibeix l'espectacle, concert, festival o cicle per encàrrec d'un tercer (per exemple, d'un ajuntament) i reben una contraprestació econòmica independent de la venda d'entrades.


Terminis


El període per presentar la sol·licitud és del 29 de novembre del 2023 i al 30 de setembre de 2024, tots dos inclosos.


Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut.

Tags: