Convocatòries | Gestió cultural

23-10-2023 fins al 23-01-2024

Ajudes per a Projectes de Cooperació Europea 2024

Fins al 23 de gener de 2024 a les 17 h
23-10-2023 fins al 23-01-2024
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 22-11-2023

La convocatòria de Projectes de Cooperació Europea (2024) del Programa Europa Creativa 2021-2027 recolza projectes culturals transnacionals de dimensió europea sense ànim de lucre en l'àmbit dels sectors cultural i creatiu (arts visuals, arts escèniques, arquitectura, disseny, moda, música, literatura, patrimoni, etc.).


OBJECTIUS

Els projectes han de respondre als objectius següents:

 • Objectiu 1: reforçar la creació i la circulació transnacionals d'obres i artistes europeus.
 • Objectiu 2: millorar la capacitat dels sectors esmentats per promoure el talent, innovar, prosperar i generar ocupació i creixement.

Les organitzacions sol·licitants hauran de seleccionar (a la part C del formulari de sol·licitud) a quin dels dos objectius s'adreça el projecte –encara que el projecte pugui ser rellevant per a tots dos–. L'objectiu seleccionat serà la base per a la seva avaluació sota el criteri de “rellevància”.


PRIORITATS

A més, el projecte ha d'adreçar-se almenys a una (i no més de dues) de les prioritats generals següents:

 • Desenvolupament d'audiències
 • Inclusió social, incloent-hi salut i benestar, particularment salut mental
 • Sostenibilitat (referents el Green Deal i la New European Bauhaus)
 • Digitalització
 • Dimensió internacional
 • Prioritat anual: Suport als sectors culturals i creatius d'Ucraïna

NOVETAT: Aquest any, la convocatòria comptarà amb una nova prioritat anual, el suport als sectors culturals i creatius d'Ucraïna, amb l'objectiu d'oferir una resposta adequada a les conseqüències de la guerra d'agressió a Ucraïna, els quals tenen efectes devastadors en el patrimoni cultural ucraïnès, en les organitzacions culturals i entre les i els artistes, els qui no poden operar ni arribar al públic nacional i internacional. Els projectes que aborden aquesta prioritat hauran de focalitzar els seus esforços a donar suport a les organitzacions culturals ucraïneses i els seus professionals (inclosos/es artistes) per permetre que continuïn creant i mostrant la cultural ucraïnesa i/o preparar-se per a la recuperació després de la guerra.


TEMES TRANSVERSALS

Tot projecte ha de contemplar en el seu disseny, execució i resultats aspectes com la inclusió, la diversitat i, especialment, la igualtat de gènere, a més del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic. Al formulari de sol·licitud, s'haurà de reflectir com aquests temes transversals s'incorporen al disseny i implementació del projecte.


CATEGORIES

Només dues categories (NOVETAT):

 • Categoria 1 – Projectes de menor escala, amb almenys 3 països participants implicats, una subvenció màxima de 200.000€ i un percentatge màxim de cofinançament del 80%.
 • Categoria 2 – Projectes de mitjana escala, amb almenys 5 països participants implicats, una subvenció màxima d'1 milió d'euros i un percentatge màxim de cofinançament del 70%.


DURADA

Els projectes poden tenir una durada de fins a 48 mesos.


QUI POT PARTICIPAR-HI?

Totes les organitzacions públiques o privades, amb ànim de lucre o sense que compleixin els requisits següents:

Mínim 2 anys d'existència per a les organitzacions que lideren la proposta (sota el mateix nom i estatut legal).

Personalitat jurídica pròpia. Legalment establertes en un dels països participants

Països participants: Estat Membres de la UE, i d'altres que hagin signat un acord de participació.


PRESSUPOST

El pressupost total assignat a la convocatòria és de 59.730.025€, 23.892.010€ per a projectes de petita escala, i 35.838.015€ per a projectes de mitjana escala.


PROCÉS DE SOL·LICITUD

Tot el procés de sol·licitud es realitza en línia a través del Funding and Tenders Portal. Al portal figura la convocatòria i tota la documentació i instruccions relacionades amb ella:


 • Guidelines (bases de la convocatòria)
 • Model de sol·licitud
 • Model d'Acord de Subvenció (Grant Agreement)
 • Annotaded Grant Agreement (AGA)
 • Programa de treball 2024 (document d'interès per conèixer amb més profunditat els objectius del nou Programa Europa Creativa 2021-2027 i la seva execució durant el 2024).


Les bases de la convocatòria de Projectes de Cooperació Europea és la mateixa per a les dues categories de projectes (petita i mitjana). Tot i això, cada categoria compta amb el seu propi enllaç per iniciar el procés de sol·licitud al Funding and Tenders Portal:

Categoria 1 – Petita escala
Categoria 2 – Mitja escala


Per sol·licitar l'ajut, l'organització coordinadora, així com els socis, han de comptar amb un número PIC (Procés de sol·licitud).


Consulta les bases de la convocatòria i fes la sol·licitud al següent enllaç.

Tags: