Convocatòries | Gestió cultural

16-10-2023 fins al 16-01-2024

Culture Moves Europe 2024. Ajudes per a residències

Del 16 d'octubre fins al 16 de gener del 2024 a les 23:59:59 h
16-10-2023 fins al 16-01-2024
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 21-11-2023

Les ajudes per a residències són una de les dues línies d'acció de Culture Moves Europe, programa per a la mobilitat d'artistes i professionals de la cultura del Programa Europa Creativa de la Comissió Europea i implementat pel Goethe Institut.


Aquesta convocatòria està adreçada a organitzacions i/o agents amb personalitat jurídica ((organitzacions sense ànim de lucre, ONG, institucions públiques, fundacions, empreses, autònoms, etc.) en un dels 40 països participants del Programa Europa Creativa, interessades a allotjar a artistes i professionals de la cultura en el marc d'un projecte de residència artística a les seves instal·lacions.


L'entitat legal ha d'estar activa en, almenys, un dels sectors següents: música, literatura, arquitectura, patrimoni cultural, disseny i disseny de moda, arts visuals i escèniques.


Aquests ajuts per a residències donen suport a la col·laboració entre organitzacions d'acolliment, artistes i professionals de la cultura de diferents disciplines i trajectòries. A través d'aquesta acció, Culture Moves Europe persegueix contribuir al desenvolupament de l'ecosistema artístic i cultural a la Unió Europa i fora d'aquesta.


Les entitats poden acollir entre 1 i 5 artistes i professionals de la cultura, que han de tenir com a mínim 18 anys i residir en un país participant diferent de l'organització d'acollida.


Les residències poden tenir una durada d'un mínim de 22 dies i fins a un màxim de 300 dies.


Els ajuts per a residències cobriran les despeses de viatge dels/de les participants, així com els costos associats amb la seva participació.


L'entitat d'acollida ha d'aportar l'allotjament, un espai adequat de treball, els materials i l'equip necessaris segons les necessitats del projecte i el mentoring professional. Si és possible, l'organització també ha de facilitar la connexió amb xarxes locals per donar suport al desenvolupament artístic i cultural i la visibilitat dels artistes i professionals de la cultura participants.


OBJECTIUS DEL PROJECTE DE RESIDÈNCIA


Tenint en compte els sectors que abasta aquesta convocatòria, les entitats sol·licitants han de triar algun (un màxim de dos) dels objectius següents per al seu projecte:


  • Explorar: desenvolupar una investigació i treball sobre un tema específic o un nou concepte.
  • Crear: participar en un procés creatiu de creació per a la producció de nova peça artística o treball cultural.
  • Aprendre: millorar les competències i habilitats dels participants a través de l'educació no formal o la col·laboració amb un especialista.
  • Connectar: desenvolupar una xarxa professional de contactes, enfortir la trajectòria professional dels/de les participants, arribar a nous públics.
  • Transformar: contribuir al canvi social en línia amb els valors i els principis de la New European Bauhaus.
  • Important: l'ajut a residències no es pot utilitzar únicament per donar suport al desplaçament d'artistes per presentar obres ja existents en un context professional (inauguracions, exposicions, concerts, actuacions) a les instal·lacions de l'entitat.


CATEGORIES DE RESIDÈNCIES


Aquesta acció de Culture Moves Europe estableix tres categories segons la durada del projecte de residència, i atribueix un percentatge aproximat de projectes seleccionats per a cada categoria:


  • Residències de curta durada de 22 a 60 dies (68%)
  • Residències de mitjana durada de 61 a 120 dies (22%)
  • Residències de llarga durada de 121 a 300 dies (10%)


La durada de la residència inclou la implementació del projecte, no el desplaçament dels participants.


BASES DE LA CONVOCATÒRIA


Tots els detalls sobre els requisits, les característiques generals i els criteris d'avaluació de la convocatòria es troben a les seves bases a la pàgina web de Culture Moves Europe.


PROCÉS DE SOL·LICITUD


Les sol·licituds s'han de presentar en anglès a través del portal del Goethe Institut des del 16 d'octubre fins al 16 de gener del 2024 a les 23:59:59 h (CET).


Les entitats sol·licitants, en primer lloc, han de crear un compte en aquest portal i, a continuació, emplenar el formulari en línia. El tipus de compte ha de ser “Organisation/Enterprise”. És possible editar i desar un esborrany de la sol·licitud fins a l'enviament final abans de la data límit indicada.


Més informació a la pàgina web de Culture Moves Europe.

Tags: