Convocatòries | Gestió cultural

14-11-2023 fins al 24-11-2023

Subvencions a municipis per a la redacció de projectes d'obra d'equipaments culturals de titularitat municipal

Del 14 al 24 de novembre de 2023
14-11-2023 fins al 24-11-2023
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 08-11-2023

Aquests ajuts s'adrecen als ens locals de Catalunya o les entitats que en depenen, i les entitats municipals descentralitzades (EMD) de Catalunya.


L'objectiu d'aquesta línia d'ajuts és a finançar la redacció del projecte bàsic o executiu d'obres de construcció, rehabilitació o reforma d'equipaments culturals de titularitat municipal. El projecte s'ha de realitzar entre l’1 de gener del 2023 i el 30 de juny del 2025.


El projecte d'obres ha d'estar pensat per a equipaments culturals de la tipologia següent:

  • Arxius
  • Biblioteques
  • Espais escenicomusicals
  • Espais d'arts visuals
  • Centres culturals polivalents
  • Museus i col·leccions
  • Equipaments de nova generació


La dotació pressupostària màxima d'aquesta convocatòria és 2,5 milions d'euros que es repartirà en funció dels habitants del municipi que sol·liciti l'ajut. La quantia a percebre parteix dels 15.000 euros per als municipis de menys de dos milers d'habitants i pot arribar a un màxim de 50.000 euros per als de municipis amb una població superior als 50.000 habitants. 


Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut.

Tags: