Convocatòries | Gestió cultural

03-10-2023 fins al 18-10-2023

Subvencions per a la programació estable d'activitats artístiques en equipaments culturals gestionats per associacions i fundacions

Del 3 al 18 d'octubre de 2023 a les 14 h
03-10-2023 fins al 18-10-2023
Localització: Localització: Tramitació online
Data de publicació: 03-10-2023

Què és?

Són subvencions per contribuir a la programació estable d'activitats artístiques en equipaments culturals gestionats per associacions i fundacions.


La programació estable s’ha d’haver realitzat entre l’1 d’octubre del 2022 i el 30 de setembre del 2023.


- S’entén per programació estable d'activitats artístiques el conjunt d'espectacles de qualsevol disciplina de les arts escèniques i en viu, tant si són de teatre, de música, de dansa com de circ, inclosos els interdisciplinaris o d'arrel tradicional, contractats per exhibir-se en equipaments culturals gestionats per entitats privades sense ànim de lucre. Aquesta contractació, sempre amb contraprestació econòmica, a través de pagament de caixets, s'ha de formalitzar amb professionals, companyies professionals o entitats sense ànim de lucre diferents de la titular i de la gestora de l'equipament cultural.

- S'entenen per equipaments culturals els equipaments escènics i musicals següents: teatres, auditoris, sales d'actes, sales de concert, casals, carpes de circ o similars, i espais a l'aire lliure especialment habilitats per a la realització d'activitats artístiques de pagament. S'exclouen els centres cívics.


Queden excloses d'aquesta línia de subvencions:


  • Les programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars i que tenen lloc en horari lectiu.
  • Les activitats adreçades prioritàriament a la promoció social de col·lectius.
  • Els espectacles que hagin estat contractats a través del Programa.cat.
  • Els espectacles i concerts que formin part dels programes de festa major.
  • Els espectacles i concerts produïts per la mateixa entitat cultural programadora.
  • Les activitats festives de cultura popular i/o de caràcter tradicional relacionades amb els àmbits de la festa i l'artesania, castellers i falcons, diables, bestiari i trabucaires, gegants i nans, festes tradicionals amb bous o jocs tradicionals i, en general, totes les que estiguin incloses en altres línies de subvenció específiques.
  • Les activitats artístiques que no tinguin despeses per caixets.
  • Les activitats artístiques que tinguin lloc en el marc de festivals o cicles que ja comptin amb ajut directe del Departament de Cultura.
  • Les activitats artístiques que no estiguin obertes al públic en general.

 

Aquestes subvencions són de tramitació telemàtica obligatòria i haureu de tenir un certificat digital per poder signar la sol·licitud. 


Visiteu el web per a más informació i per demanar aquest ajut.

Tags: