Convocatòries | Arts escèniques

01-09-2023 fins al 20-09-2023

Subvencions a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional. Temporada 2023-2024

De l'1 al 20 de setembre de 2023
01-09-2023 fins al 20-09-2023
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 01-09-2023
Aquestes ajudes tenen per objecte la concessió de subvencions a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional. S'entén per nous muntatges els que s'estrenin en el període que estableix la base 3.b), així com les reposicions o revisions d'aquells espectacles en què la producció originària tingui, com a mínim, quatre anys d'antiguitat i que no hagi estat representada, com a mínim, un any abans de la data d'estrena de la reposició o revisió.

Als efectes d’aquestes ajudes, també s’inclouen com a muntatges teatrals els muntatges d’escenes híbrides. S’entenen per escenes híbrides els nous llenguatges d’arts escèniques contemporànies que no pertanyen ni al teatre, ni a la dansa ni al circ.

Termini per sol·licitar l’ajut: de l'1 al 20 de setembre de 2023, tots dos inclosos.
Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. 

Tags: