Convocatòries | Audiovisual

14-07-2023 fins al 21-07-2023

Subvencions a l'organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals d'alt impacte cultural i sectorial

Del 14 al 21 de juliol de 2023, ambdos inclosos
14-07-2023 fins al 21-07-2023
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 14-07-2023
Aquesta línia de subvencions dona suport a l’organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals d'alt impacte cultural i sectorial, per contribuir al desenvolupament i enriquiment del sector audiovisual a Catalunya. 

S'entén que tenen un alt impacte cultural i sectorial aquells festivals o mostres que compten amb fonts de finançament diversificades, amb una capacitat provada de desenvolupament d’audiències, amb una programació de qualitat,  que dinamitza el sector audiovisual i celebra seccions d’indústria on hi participen empreses i professionals amb projectes audiovisuals prèviament seleccionats amb la finalitat de millorar la seva competitivitat i avançar en el seu desenvolupament.

Queden exclosos d'aquesta línia de subvencions els esdeveniments següents:
  • a) Esdeveniments de caràcter musical o teatral que utilitzin el suport audiovisual.
  • b) Festivals o mostres relacionats amb la formació en l'àmbit audiovisual, i qualsevol altra iniciativa que pretengui el reconeixement públic d'algun aspecte de l'audiovisual i que estigui promoguda des de l'àmbit acadèmic.
  • c) Festivals o mostres audiovisuals que tinguin com a objecte específic l'entreteniment a l'aire lliure.
  • d) Mostres o festivals dedicats a les obres audiovisuals relatives a publicitat, esdeveniments retransmesos en directe, vídeos musicals, obres audiovisuals d'aficionats, tràilers i obres artístiques no narratives.
  • e) Festivals o mostres que, tot i exhibir obres audiovisuals, tinguin per objecte principal un objecte diferent del foment de la difusió i la promoció de les obres i la cultura cinematogràfica i audiovisual

Termini per sol·licitar l’ajut: del 14 al 21 de juliol de 2023, ambdós inclosos.
Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. 

Tags: