Convocatòries | Arts escèniques

12-07-2023 fins al 27-07-2023

Subvencions a activitats de circ i dansa de sala i de carrer de caràcter professional

Del 12 al 27 de juliol de 2023, ambdós inclosos
12-07-2023 fins al 27-07-2023
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 12-07-2023
Aquestes ajudes tenen com a objecte la concessió de subvencions a activitats de circ de sala, carrer i carpa de caràcter professional, d'acord amb les modalitats següents: 
  • a) Suport a l'organització d'activitats de formació per a professionals.
  • b) Suport a la nova creació, producció i presentació pública d'espectacles. Als efectes d'aquestes ajudes, també
  • s'entenen com a nova creació les reposicions o les revisions dels espectacles en què la producció originària tingui, com a mínim, quatre anys d'antiguitat i que no s'hagi representat, com a mínim, un any abans de la data d'estrena de la reposició o la revisió.
  • c) Suport a l'exhibició d'espectacles.
  • d) Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars. Les subvencions que inclouen aquestes ajudes s'adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior, en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.

Aquestes ajudes tenen per objecte la concessió de subvencions a activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional, d'acord amb les modalitats següents:
  • a) Suport a l'organització d'activitats de formació per a professionals.
  • b) Suport a la nova creació, producció i presentació pública d'espectacles. També s'entenen per noves creacions les reposicions o les revisions dels espectacles en què la producció originària tingui, com a mínim, quatre anys d'antiguitat i que no s'hagin representat, com a mínim, un any abans de la data d'estrena de la reposició o la revisió.
  • c) Suport a l'exhibició d'espectacles.
  • d) Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars.
Les subvencions que inclouen aquestes bases s'adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior, en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.

Tags: