Convocatòries | Gestió cultural

16-06-2023 fins al 03-07-2023

Subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme (CLT027)

Del 16 de juny al 3 de juliol a les 14 h
16-06-2023 fins al 03-07-2023
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 16-06-2023
Són ajuts per contribuir al finançament de manifestacions culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i l’associacionisme cultural organitzades per ajuntaments i per fundacions i associacions, que tinguin lloc a Catalunya durant l’any natural de concessió de la subvenció. 
 
Aquesta línia d’ajut té les modalitats següents:
  1. Activitats que fomentin o difonguin la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i l'associacionisme, d’acord amb les dues tipologies següents:
  2. La programació anual d’ajuntaments i entitats d’activitats.
  3. Les fires, les trobades, els congressos i jornades d’àmbit nacional o internacional, així com altres activitats de caràcter puntual.
  4. Commemoracions d'aniversaris de personalitats, fets o entitats.
  5. Festes i elements festius que formin part del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya o no inscrits al Catàleg.
 
A qui va dirigit?
  • Als ajuntaments o ens que en depenen.
  • A les fundacions i associacions, amb domicili social a Catalunya, que hagin fet o tinguin previst fer alguna de les activitats culturals que preveuen aquestes bases.
Termini de sol·licitud: del 16 de juny al 3 de juliol de 2023 a les 14 h.

Tags: